Associats

El teu suport és crucial per protegir els drets lingüístics dels catalans i preservar la nostra identitat nacional. Com a membre, contribuiràs a un futur més brillant per a Catalunya i ajudaràs a garantir que la nostra llengua i cultura continuïn prosperant. No deixis passar aquesta oportunitat d’unir-te a una comunitat apassionada que comparteix els teus valors: la defensa de la llengua i cultura catalanes, a partir de 3 € al mes.
Fes el pas avui mateix. Uneix-te!

Que implica ser associat/da

Poden formar part de l’associació, totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària desitgin adquirir la condició de soci o sòcia de l’associació ACCIÓ PEL CATALÀ, i es comprometin a col·laborar per fer possible l’assoliment dels objectius.

Un associat/da te veu i vot a les reunions que faci l’associació sempre que es compleixi tota la normativa reflectida als estatuts.
Un associat pot formar part dels grups de treball o altres òrgans que es puguin crear, de fet poden participar en qualsevol activitat de l’associació.

Vols formar part de l’associació ACCIÓ PEL CATALÀ? Registra’t i fes-te associat, o bé fes una donació, pel botó de més avall.

Podeu accedir al BOT de Queixes, per tal poder interactuar amb Acció pel Català i formalitzar la vostra.Acció pel Català, també convida a tothom que estigui interessat a donar un cop de mà, que sol·liciti entrar als grups de treball que disposem, podent demanar informació pel formulari de contacte.

Si a més Vols formar part de l’associació ACCIÓ PEL CATALÀ? Registra’t i fes-te associat, o bé fes una donació, podeu accedir als diferents apartats, pels botons corresponents.

#SempreEnCatalà
#ViuEnCatalà

Bot de queixes
Donacions i Associats
Codi QR APC